تبلیغات
همه چی - ﺷﻠﻮﻍ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻫﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ

ﺷﻠﻮﻍ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻫﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ

ﻃﺮﻑ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ، ﺗﻮﯼ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻗﺎﺿﯽ ﺍﺯﺵ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻪ ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﻓﻼﻧﯽ ﺗﺠﺎﻭﺯ
ﮐﺮﺩﯼ؟
ﻣﯿﮕﻪ: ﺷﻠﻮﻍ ﻣﯿﮑﺮﺩ!
ﻣﯿﮕﻪ ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺍﻭﻧﯿﮑﯽ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﮐﺮﺩﯼ؟ ﻣﯿﮕﻪ ﺷﻠﻮﻍ ﻣﯽ
ﮐﺮﺩ!
ﺁﺧﺮﺵ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺎﮐﯽ ﻣﯿﺸﻪ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﻭﺿﻌﺸﻪ
ﻣﺮﺩﮎ؟؟؟؟؟
ﯾﺎﺭﻭ ﻣﯿﮕﻪ: ﺁﻗﺎﯼ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻠﻮﻍ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻫﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ


برچسب ها: شلوغ میکنی هاااااااا+همه چی+زینب شاهمرادزاده+شاهمرادزاده+جک+جک خنه دار+جک قشنگ+جک زیبا،
[ دوشنبه 9 تیر 1393 ] [ 11:18 ق.ظ ] [ زینب شاهمرادزاده ]